Rol bij echtscheiding

U bepaalt mijn rol, maar mijn doel is steeds hetzelfde


In een (echt)scheiding worden verschillende rollen vervuld. In dit stuk beschrijf ik de verschillende manieren waarop ik wordt ingeschakeld. Uiteraard is die rol steeds beperkt tot mijn expertise-gebied en werk ik graag samen met juridisch specialisten en/of mediators. Ik richt mij altijd op het bereiken van een voor alle partijen aanvaardbare oplossing: dat is mijn missie!


Als de financiële standpunten bij aanvang (te) ver uiteen liggen, heeft dat meestal te maken met onvolledige informatie of een verkeerde interpretatie van de informatie. De DGA-analyse is een voorbeeld van een gestructureerd financieel traject dat bijdraagt aan inzicht. Een andere belangrijke oorzaak van de verschillen is de onduidelijkheid die het huwelijksvermogensrecht vaak geeft over de aanspraken. In mijn ogen is een juridisch verdedigbaar standpunt “een kans op geld” dat kan worden uitgeruild tegen andere elementen met een financiële waarde. De verhouding tussen rendement en risico speelt hierbij een grote rol. Dat is mijn specialiteit: de financiële puzzel kan me niet moeilijk genoeg zijn!


Ik kan u in verschillende rollen van dienst zijn. Allereerst kunt u mij benaderen voor fiscale vraagstukken. Mijn rol blijft dan beperkt tot de beantwoording van die afgebakende vraag. Uiteraard zal mij dit niet weerhouden om zaken die mij opvallen of te binnen schieten bij de beantwoording van de vraag te melden.


Bij ondernemers of andere complexe situaties word ik vaak ingeschakeld voor de financiële begeleiding van het hele proces. Het liefst treed ik dan op als neutraal adviseur, zodat ik over de financiële toekomst van beide betrokkenen kan meedenken zonder het belang van de één boven het belang van de ander te stellen. Hoewel ik in deze situatie door beiden wordt ingeschakeld, ligt de nadruk van mijn werkzaamheden vaak bij de niet-ondernemer die vaak minder thuis is in het financiële reilen en zeilen van het bedrijf. Mijn primaire rol in de eerste fase van dit traject is om te zorgen dat beide betrokkenen het financiële inzicht hebben dat zij nodig hebben om verantwoord keuzes te kunnen maken. Vervolgens zal ik actief oplossingen en ideeën aandragen die kunnen bijdragen aan een werkbare regeling. Als een akkoord op hoofdlijnen is bereikt, zoek ik naar een meest passende fiscale en financiële structuur en verzorg ik de fiscale controle van het convenant.


De laatste mogelijke rol is die van partijadviseur. Ik zal slechts instemmen met deze rol als de juridische begeleiding van mijn cliënt gewaarborgd is. Ik ben namelijk gespecialiseerd in het financieel oplossen van (echt)scheidingen en niet in het (juridisch) uitvechten ervan.


Hierdoor zal ik bijvoorbeeld slechts rechtstreeks contact opnemen met de andere partij nadat de communicatie is beschermd door een overeenkomst. Als ik in een vechtscheiding optreedt als financieel fiscaal adviseur, verloopt ieder contact in beginsel via de betrokken echtscheidingsadvocaat.


Ook als u tegenover mij zit, mag u erop vertrouwen dat ik mij steeds inzet voor het bereiken van een integrale regeling in onderling overleg. Ik ben ervan overtuigd dat een serie uitspraken van rechters per definitie niet financieel en fiscaal optimaal zijn. U laat immers niet alleen mogelijke belastingvoordelen liggen, maar u geeft ook veel geld uit aan iets dat ik betitel als een inefficiënte vorm van communiceren.

Hulp of advies nodig?
Neem vrijblijvend contact op met mr. Frank van den Barselaar op:
076-8882488
Bel mij terug