Frank about money

U bepaalt mijn rol, maar mijn doel is steeds hetzelfde

In een (echt)scheiding worden verschillende rollen vervuld. In dit stuk beschrijf ik de verschillende manieren waarop ik wordt ingeschakeld. Uiteraard is die rol steeds beperkt tot mijn expertise-gebied en werk ik graag samen met juridisch specialisten en/of mediators. Ik richt mij altijd op het bereiken van een voor alle partijen aanvaardbare oplossing: dat is mijn missie!

Als de financiële standpunten bij aanvang (te) ver uiteen liggen, heeft dat meestal te maken met onvolledige informatie of een verkeerde interpretatie van de informatie. De DGA-analyse is een voorbeeld van een gestructureerd financieel traject dat bijdraagt aan inzicht. Een andere belangrijke oorzaak van de verschillen is de onduidelijkheid die het huwelijksvermogensrecht vaak geeft over de aanspraken. In mijn ogen is een juridisch verdedigbaar standpunt “een kans op geld” dat kan worden uitgeruild tegen andere elementen met een financiële waarde. De verhouding tussen rendement en risico speelt hierbij een grote rol. Dat is mijn specialiteit: de financiële puzzel kan me niet moeilijk genoeg zijn!

Ik kan u in verschillende rollen van dienst zijn. Allereerst kunt u mij benaderen voor fiscale vraagstukken. Mijn rol blijft dan beperkt tot de beantwoording van die afgebakende vraag. Uiteraard zal mij dit niet weerhouden om zaken die mij opvallen of te binnen schieten bij de beantwoording van de vraag te melden.

Bij ondernemers of andere complexe situaties word ik vaak ingeschakeld voor de financiële begeleiding van het hele proces. Het liefst treed ik dan op als neutraal adviseur, zodat ik over de financiële toekomst van beide betrokkenen kan meedenken zonder het belang van de één boven het belang van de ander te stellen. Hoewel ik in deze situatie door beiden wordt ingeschakeld, ligt de nadruk van mijn werkzaamheden vaak bij de niet-ondernemer die vaak minder thuis is in het financiële reilen en zeilen van het bedrijf. Mijn primaire rol in de eerste fase van dit traject is om te zorgen dat beide betrokkenen het financiële inzicht hebben dat zij nodig hebben om verantwoord keuzes te kunnen maken. Vervolgens zal ik actief oplossingen en ideeën aandragen die kunnen bijdragen aan een werkbare regeling. Als een akkoord op hoofdlijnen is bereikt, zoek ik naar een meest passende fiscale en financiële structuur en verzorg ik de fiscale controle van het convenant.

De laatste mogelijke rol is die van partijadviseur. Ik zal slechts instemmen met deze rol als de juridische begeleiding van mijn cliënt gewaarborgd is. Ik ben namelijk gespecialiseerd in het financieel oplossen van (echt)scheidingen en niet in het (juridisch) uitvechten ervan.

Hierdoor zal ik bijvoorbeeld slechts rechtstreeks contact opnemen met de andere partij nadat de communicatie is beschermd door een overeenkomst. Als ik in een vechtscheiding optreedt als financieel fiscaal adviseur, verloopt ieder contact in beginsel via de betrokken echtscheidingsadvocaat.

Ook als u tegenover mij zit, mag u erop vertrouwen dat ik mij steeds inzet voor het bereiken van een integrale regeling in onderling overleg. Ik ben ervan overtuigd dat een serie uitspraken van rechters per definitie niet financieel en fiscaal optimaal zijn. U laat immers niet alleen mogelijke belastingvoordelen liggen, maar u geeft ook veel geld uit aan iets dat ik betitel als een inefficiënte vorm van communiceren.

About Frank

Een leven als scheidingsprofessional ligt als fiscalist niet erg voor de hand. Voor zover mij bekend ben ik zelfs de enige volledig op (echt)scheiding gespecialiseerde fiscalist in Nederland. In deze rubriek vertel ik iets over mijn achtergrond en beweegredenen.

Mijn carrière is begonnen bij het huidige PriceWaterhouseCoopers. Eind jaren ‘90 ontstaat daar een specialistische adviesgroep voor vermogenden en ondernemers waar ik vanaf 1996 onderdeel van mocht uitmaken. Tot mijn vertrek naar Deloitte in 2001 hield ik mij bezig met de ontwikkeling van persoonlijke financiële planning en de rekenmodellen die daarvoor worden gebruikt.

Al na enkele jaren kwam ik in aanraking met financiële advisering bij echtscheiding. Vanaf dat moment ben ik steeds meer van dit werk gaan houden en raakte ander advieswerk steeds meer op de achtergrond. In 2005 was ik medeoprichter van Zantboer & Partners waar ik mij verder ben gaan toeleggen op deze emotionele, complexe kant van financiële advisering. Vanaf juli 2009 ben ik een eigen, landelijk opererend, bedrijf gestart vanuit de regio Breda zodat ik mijn (kantoor)organisatie nog beter kon afstemmen op de bijzondere vereisten van dit werk.

Vanaf 2002 geef ik regelmatig trainingen op het gebied van fiscaliteit in echtscheiding, persoonlijke financiële planning en de echtscheiding van de ondernemer. Ik verzorg deze trainingen niet alleen voor familierechtadvocaten, maar ook voor private bankers, accountants, belastingadviseurs en scheidingsmediators. Daarnaast ben ik actief betrokken bij het maken van modellen, de analyse van nieuwe wetgeving en het zoeken naar oplossingen voor veel voorkomende fiscale problemen.

Al vanaf mijn eerste werkgever houd ik mij actief bezig met de ontwikkeling van rekenmodellen en het publiceren van artikelen. Deze ontwikkeling heeft in 2009 geresulteerd in een systematische financiële aanpak voor de ondernemer bij scheiding: de dga-analyse.

Mijn manier van werken

Scheidingsadvies is in veel opzichten anders dan “regulier” fiscaal/financieel advies. Mijn dienstverlening en kantoororganisatie zijn aangepast aan de bijzondere eisen die scheidingsadvies aan alle betrokkenen stelt.
Zoals uit de website blijkt richt ik mij volledig op fiscale en financiële advisering bij echtscheiding.

Mijn kantoororganisatie wijkt af van die van de gemiddelde belastingadviseur in die zin dat ik geen assistent heb, maar een juridisch secretaresse die dictaten uitwerkt, dossiers samenstelt, opdrachtbevestigingen verstuurd en alle andere administratieve werkzaamheden verricht die komen kijken bij mijn dienstverlening. Deze werkzaamheden zijn verwerkt in mijn uurtarief. Mijn administratieve systemen zijn eveneens ongebruikelijk voor een belastingadvieskantoor, maar des te bekender bij kleine en middelgrote advocatenkantoren. Ik heb immers geen langdurige cliëntrelaties, maar korte, zeer specifieke processen die ik begeleid.

Ook de kennis is toegespitst op de scheidingspraktijk. Ik heb een aantal zeer uitgebreide fiscale en civiel juridische databanken en tijdschriften aangeschaft en bij de bestudering van een voortdurende stroom aan uitspraken, wijzigingen en besluiten stel ik mijzelf steeds de vraag: “Wat betekent dit voor de scheidingspraktijk?”. De kennis die op deze wijze beschikbaar is gaat echter niet ver genoeg. Daarom heb ik standaarden en modellen ontwikkeld waarvan u een deel terug ziet op deze website. Deze modellen zet ik in bij mijn advisering om zo de bouwstenen te verzamelen die nodig zijn voor persoonlijk advies tegen een acceptabele tijdsbesteding.

Naast het kantoor en de kennis, is ook mijn enthousiasme voor dit werk kenmerkend voor mijn dienstverlening. Mijn professionele doel is om met alle betrokkenen bij een scheiding te komen tot de oplossing die het beste bij u past. Daarom zal ik steeds proactief ideeën en suggesties aandragen die daarbij in mijn ogen kunnen helpen. Als ik geen nadrukkelijk opdracht heb van mijn cliënten, maar ik denk toch dat mijn advies op dat moment waardevol is, zal ik mijn advies desnoods gratis uitbrengen.

Een “goede” financiële scheidingsregeling biedt voor alle betrokkenen de uitgangspunten voor een eigen toekomst. Ik ben graag uw financiële gids bij de zoektocht naar die regeling door een oerwoud van emoties, regels en risico’s.

Hoe houdt u de kosten in de hand?

De kosten van een scheidingstraject zijn niet alleen afhankelijk van het (uur)tarief van de adviseurs. U kunt zelf veel doen om de kosten te drukken en tegelijkertijd vaak het proces dat u moet doorlopen te vergemakkelijken.

Ik geef u daarom de volgende tips:

• schakel een adviseur samen in als de omstandigheden en de vraag dat toelaten. U deelt niet alleen het uurtarief, u biedt de adviseur ook de gelegenheid om ieder advies en iedere waarschuwing die relevant is voor een van u beiden direct te melden. Bovendien voorkomt u onnodige discussies tussen de verschillende partijadviseurs;

• een zorgvuldige en volledige informatieverstrekking bespaart veel tijd bij de inventarisatie en voorkomt aanvullende berekeningen die vaak nodig zijn als de oorspronkelijke uitgangspunten later fout blijken te zijn;

• schakel de juiste specialist in op het juiste moment . Voor informatie over uw rechten en de vastlegging van afspraken, ligt het advies van een gespecialiseerd scheidingsadvocaat voor de hand. Als daarentegen oplopende emoties oorzaak zijn van een gebrek aan voortgang, is het zonde van uw geld om juridisch of financieel adviseurs in te schakelen voor het maken van eindeloze analyses. Evengoed voegt een juridische strijd weinig toe indien de gekozen standpunten financieel onwerkbaar zijn;

• Bereid u voor. Veel informatie is algemeen verkrijgbaar. Het is zonde van uw geld om een duurbetaald adviseur in te zetten voor het verstrekken van algemene informatie. Als één van beiden hulp nodig heeft, kan worden overwogen om die hulp te bieden in een gesprek zonder de aanwezigheid van de ander. Een dergelijke individuele voorbereiding draagt bij aan een evenwichtig en efficiënt gesprek met elkaar;

• Richt u op de toekomst. Een goede regeling sluit zoveel mogelijk aan bij uw toekomst en de uitgangspunten die daarvoor van belang zijn. Vaak ziet die toekomst er financieel (heel) anders uit dan het verleden. Juist daarom is de bescherming van de aanwezige financiën en het zorgvuldig gebruik ervan belangrijk.

• Goedkoop is duurkoop: vooral als de financiële toekomst onduidelijk is, kunnen toekomstige ontwikkelingen later aanleiding zijn om de gemaakte afspraken ter discussie te stellen. De kans op een discussie in de toekomst (of zelfs een vernietiging van uw afspraken) wordt kleiner naarmate het traject zorgvuldiger is verlopen en de betrokkenen beter zijn geïinformeerd.

Hoe bereikt u ons?

mr Frank van den Barselaar BV
Laan 13
4901 LP Oosterhout

T: +31 (0) 162 22 10 27
E: frank@barselaar.com

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Hulp of advies nodig?
Neem vrijblijvend contact op met mr. Frank van den Barselaar op:
076-8882488
Bel mij terug