Deelvraag of integraal advies

U kunt mij benaderen voor een deelvraag of voor begeleiding gedurende het gehele traject. Voorbeelden van deelvragen die mij vaak worden gesteld zijn:


  • Hoe kan het fiscale nadeel bij een afkoop van partneralimentatie worden beperkt of voorkomen?
  • Iemand ontvangt partneralimentatie uit het buitenland. Hoe kan de (zware) heffing over deze inkomsten in Nederland worden beperkt of voorkomen?
  • De alimentatiebetaler heeft een variabel inkomen (bijvoorbeeld als ondernemer of als gevolg van een prestatiebonus of een optieregeling). Welke alimentatieregeling past hierbij?
  • De afspraken die wij gaan maken wijken af van onze onderlinge wettelijke rechten en plichten. Wat zijn de fiscale gevolgen hiervan en kunnen die worden beperkt/voorkomen?
  • Eén van beiden wil de eigen woning aanhouden, maar kan dit niet zelfstandig. De ander is bereid om hulp te verschaffen, maar hoe kan dit het beste worden ingevuld?
  • Wat zijn de fiscale gevolgen van onze (concept)afspraken en kunnen deze worden geoptimaliseerd?

Natuurlijk blijft mijn dienstverlening niet beperkt tot het beantwoorden van deze vragen: ik onderbouw mijn adviezen met berekeningen, geef tekstsuggesties voor specifieke bepalingen in het convenant en ik verzorg de eventueel benodigde aanvullende overeenkomsten.


Bij integrale advisering ben ik betrokken bij iedere stap in het proces met uitzondering van de eventuele omgangsregeling voor uw kinderen. Naast advies over de verschillende deelgebieden kan ik u helpen bij de formulering van een integraal financieel voorstel of bij de formulering van een reactie op een voorstel.

Hulp of advies nodig?
Neem vrijblijvend contact op met mr. Frank van den Barselaar op:
076-8882488
Bel mij terug